مسجد البراء بن معرور

مسجد البراء بن معرور is located in . The distance between the Mosque and Mecca is 3376.92 km North West.
It is 308.4696014167121 degree

Longitude: 49.5658207
Latitude: 25.4157285
Altitude: 156

Saudi Arabia - Al Mubarraz

Al Mubarraz

Prayers Today
مسجد البراء بن معرور

Imsak

06:19

Fajr

06:29

Sunrise

07:48

Dhuhr

13:09

Asr

16:08

Sunset

18:30

Maghrib

18:30

Isha

-

Juristic Methods
Umm Al-Qura University, Mecca
Calculation Methods
Shafii
Angles
Fajr : 18.5° | Isha : 90°
Timezone
Asia/Riyadh (GMT 3)

Search for a Location