مسجد عقبة ابن نافع

مسجد عقبة ابن نافع is located in . The distance between the Mosque and Mecca is 2581.63 km East.
It is 68.04052321810133 degree

Longitude: -1.29612704339576
Latitude: 34.92241455
Altitude: 570

Algeria - Chetouane

Chetouane

Prayers Today
مسجد عقبة ابن نافع

Imsak

01:42

Fajr

01:52

Sunrise

03:28

Dhuhr

10:37

Asr

14:24

Sunset

17:46

Maghrib

17:46

Isha

19:23

Juristic Methods
Egyptian General Authority of Survey
Calculation Methods
Shafii
Angles
Fajr : 18° | Isha : 18°
Timezone
Africa/Algiers (GMT 1)

Search for a Location