مسجد أحمد علي المواش

مسجد أحمد علي المواش is located in . The distance between the Mosque and Mecca is 3104.29 km North West.
It is 302.8541412913273 degree

Longitude: 48.0358432114123
Latitude: 29.3203184
Altitude: 17

-

Prayers Today
مسجد أحمد علي المواش

Imsak

04:28

Fajr

04:38

Sunrise

06:08

Dhuhr

12:59

Asr

16:34

Sunset

19:51

Maghrib

19:51

Isha

-

Juristic Methods
Umm Al-Qura University, Mecca
Calculation Methods
Shafii
Angles
Fajr : 18.5° | Isha : 90°
Timezone
Asia/Kuwait (GMT 3)

Search for a Location